QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken wali­sisk san­ger sang ”Gre­en Gre­en Grass of Ho­me” i 1967?

2. I hvil­ket tids­rom var­te den spans­ke bor­ger­kri­gen?

3. Hva må­ler man i jou­le?

4. I hvil­ket land ble Vic­to­ria­or­de­nen grunn­lagt i 1896?

5. Fra hvil­ket land kom­mer de ek­te cho­ri­zopøl­se­ne?

6. Hvor man­ge tær har ken­gu­ru­en på hver fot?

7. Hva er en furu­bukk?

8. I hvil­ket land er Ob-ir­tysj den lengs­te el­ven?

9. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 30 og for­kor­tes Zn?

10. Hvor man­ge kan­ter har et ok­to­gon?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.