Branns gull­opp­skrift: Braa­ten, Nil­sen og svakt nivå

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Brann her­jet med Stabæk og gikk for­bi Ro­sen­borg på ta­bell­top­pen. Det kan hol­de til gull, me­ner avi­sen Ber­gens Ti­den­de.

Tirs­dag har BT en kom­men­tar der avi­sen gir tre gode grun­ner til at Brann blir se­rie­mes­ter: Da­ni­el Braa­ten, tre­ner Lars Ar­ne Nil­sen og det be­gren­se­de ni­vå­et på årets elite­se­rie.

– Det er ikke len­ger noen grunn til å re­ser­ve­re seg. Brann kan ta gull. Det­te la­get er en tro­ver­dig vin­ner­kan­di­dat, og det er det fle­re år­sa­ker til, skri­ver BT.

– For Brann er det uve­sent­lig. De tren­ger bare å kon­sen­tre­re seg om seg selv, om å fort­set­te å bli bed­re. Jeg hå­per de ut­nyt­ter den kraf­ten den­ne plas­se­rin­gen ut­lø­ser til å gi enda mer gass. Det er na­tur­lig å ikke inn­bil­le seg at det de gjor­de i går var godt nok. For­sterk­nin­ger er på sin plass i som­mer­vin­du­et. De­ret­ter er det in­gen grunn til å se seg til­ba­ke.

Brann ble se­rie­mes­ter i 2007, 1962 og 1963.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.