Litt lei av topp­fot­bal­len i lands­de­len?

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - ROALD ANKERSEN

Ak­ku­rat nå er den ikke spe­si­elt topp. Der­for gleder jeg meg til å pak­ke sove­pose og ligge­un­der­lag og cam­pe på et skole­gulv på Flek­ker­øy. Jeg skal mase om at ti­årin­ge­ne må få lagt seg, og jeg skal våk­ne opp nes­te dag med en haug av mo­ti­ver­te fot­ball­spil­le­re. Så skal vi gå ut og vin­ne om­trent like man­ge kam­per som vi ta­per. Og få av gut­te­ne kom­mer til å bry seg stort om re­sul­ta­te­ne, for på kvel­den er det dis­ko­tek og cup­show med Fred­dy Kalas. Hvis du vil for­stå hva fot­ball vir­ke­lig hand­ler om, så bør du rus­le ned til en lo­kal bane i Kris­tian­sand, Ven­ne­sla el­ler Flek­ker­øy, og få med deg noen opp­gjør i Sør Cup. Der vil du tref­fe dem som har skjønt po­en­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.