Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

God­ske­sen i podcas­ten

● Inge­bjørg God­ske­sen (Frp) del­tar i ukens po­li­tis­ke podcast. Ikke i den le­di­ge sto­len mel­lom re­dak­tø­re­ne, men på te­le­fon fra Stor­tin­get. – Siv ring­te og sa jeg ikke fikk lov til å stem­me feil, for­tel­ler hun blant an­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.