Gru­full hand­ling, il å føl­ge lo­ven.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no - 97509427 TEKST: er­lend.ols­bu@fvn.no - 95040926

le hjel­pe Ja­kob. Hun ble stuk­ket i ryg­gen med en kniv. Tallak­sen ka­rak­te­ri­se­rer det­te som «feigt». ●● Med stor kraft på­før­te han of­re­ne til sam­men 60 kniv­stikk i skole­går­den på Wilds Min­ne sko­le på Lund i Kristiansand. Han drep­te med et fast for­sett, me­ner ak­tor. ●● Til­tal­te gikk hjem etter dra­pe­ne, uten å hjel­pe of­re­ne.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Kni­ven 16-årin­gen drep­te med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.