Red­det mann som drev til havs

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Da seil­bå­ten hans grunn­støt­te, hop­pet man­nen i sjø­en og drev ut­over mot åpent hav. Tak­ket være ei da­me på land, ble han ber­get av red­nings­skøy­ta. Hen­del­sen skjed­de ved 12.30-ti­den i går på Lis­ta. – En 27 fots seil­båt gikk på grunn på inn­si­den av øya Rau­na. Man­nen ble litt skremt av hen­del­sen, og hop­pet i sjø­en, for­tel­ler styr­mann Gø­ran Gun­der­sen på red­nings­skøy­ta Os­car Ty­bring, som er sta­sjo­nert i Farsund. Man­nen had­de lig­get cir­ka 20 mi­nut­ter i van­net da han ble pluk­ket opp. Kvin­na ber­get også seil­bå­ten da den løs­net og drev mot land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.