FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Inge­bjørg Aman­da God­ske­sen (60)

● Født og opp­vokst i Kristiansand, bo­satt i Aren­dal

● Fa­mi­le: Skilt, fire barn pluss pud­de­len Ylva

● Ut­dan­ning: Øko­no­misk gym­nas, et år hus­flid, et år EDB på ADH.

● Tid­li­ge­re ar­beid: Kon­tor­full­mek­tig i NSB og kon­su­lent i Dag­lig­vare­ser­vice.

● Fra 2003 – 2009 dis­trikts- og re­gions­sek­re­tær for Frp Ag­der, med kon­tor­sted i Aren­dal.

● Stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust-ag­der Frp 2009 – 2017

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.