Vil ha gren­se-svar

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Rap­por­te­ne om nye asyl­sø­ke­re over Stor­skog be­kym­rer Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold

Han ber re­gje­rin­gen være ty­de­lig og me­ner det ble hand­let for tregt sist.

– Re­gje­rin­gen må sør­ge for at vi ikke på nytt lar en helt hånd­ter­bar si­tua­sjon kom­me ut av kon­troll. Om nød­ven­dig må re­gje­rin­gen sten­ge gren­sa, sier Sp-le­de­ren.

Tirs­dag kom seks ar­mens­ke asyl­sø­ke­re uten Schen­gen-vi­sum over Stor­skog. Det er førs­te gang noen har krys­set den­ne gren­sa og søkt asyl si­den 30. no­vem­ber 2015. Det er uklart om grense­pas­se­rin­gen er i tråd med av­ta­le­ne Nor­ge har inn­gått med rus­sis­ke myn­dig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.