Hese­ble­sen­de ac­tion

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CA­THRI­NE SOR­DAL

AC­TION/EVEN­TYR/SCI-FI «Trans­for­mers:

The Last Knight»

USA 2017

Regi: Michael Bay Ma­nus: Matt Hol­loway, Art Mar­cum, Ken No­lan Skue­spil­le­re: Mark Wahl­berg, Lau­ra Had­dock, Ant­ho­ny Hop­kins, Josh Du­ha­mel, St­an­ley Tuc­ci, John Good­man Al­ders­gren­se: 12 år

His­to­ri­en er også for­vir­ren­de med inn­blan­ding av le­gen­den om Kong Art­hur og troll­man­nen Mer­lin, og en rek­ke hand­lin­ger som ikke hen­ger helt sam­men. Vi får et gjen­syn med Ca­de Yea­ger (Mark Wahl­berg) som ble in­tro­du­sert i for­ri­ge film «Trans­for­mers: Age of Ex­tinc­tion». Han har si­den sist be­skyt­tet auto­bo­te­ne mot men­nes­ke­ne som de nå er i krig mot si­den Op­ti­mus Pri­me for­lot jor­den på jakt etter sitt opp­hav, men nå blir Ca­de ut­pekt til den sis­te rid­de­ren av en hem­me- lig or­den som i fle­re år­hund­rer har be­skyt­tet Mer­lins stav.

Når det er sagt byr fil­men på en rek­ke mor­som­me øye­blikk inn­imel­lom, og snak­ker vi spe­sial­ef­fek­ter er selv­føl­ge­lig de både spek­ta­ku­læ­re og im­po­ne­ren­de og vil ga­ran­tert gle­de fans, men det er dess­ver­re ikke nok til at hel­hets­opp­le­vel­sen blir god. Det­te er Michael Bays sis­te «Trans­for­mers»-film, og det er kan­skje en god idé å over­late spa­ke­ne til noen and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.