BMW- og Au­di-sjå­fø­re­ne sin­test

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Hvil­ke bil­mer­ker har de mest hyg­ge­ligs­te og ro­ligs­te sjå­fø­re­ne? Og hvil­ke har de mest frem­over­len­te og frek­kes­te? I en un­der­sø­kel­se gjort av ana­lyse­sel­ska­pet Yougov på veg­ne av Ea­sy­park kom­mer det ty­de­lig fram at nord­menn for­bin­der bil­mer­ker med kjøre­stil. Ni av ti nord­menn me­ner at Au­di- og Bmw-sjå­fø­rer er mind­re hyg­ge­li­ge enn and­re e tra­fik­ken, skri­ver broom. no. Seks av ti nev­ner BMW, mens tre av ti sy­nes Au­di-sjå­fø­re­ne er frek­kest. På den an­nen side me­ner tre av ti nord­menn at Toyo­ta-sjå­fø­re­ne er de ro­ligs­te. Rett etter føl­ger Vol­vo-sjå­fø­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.