Kraf­tig vekst i salg av elsyk­ler i EU

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Mens sal­get av van­li­ge syk­ler har stag­nert i EU, blomst­rer elsyk­kel­sal­get i EU. Og tre av fire im­por­ter­te elsyk­ler til EU, kom­mer fra Ki­na, i føl­ge El­bil­for­enin­gen. Fra 2010 til 2015 ble elsyk­kel­sal­get i EU dob­let, og om­set­nin­gen i 2015 i an­tall syk­ler ble på 1.357.000. 70 pro­sent av alle elsyk­le­ne som sel­ges i EU, sel­ges i Tysk­land, Ne­der­land og Bel­gia. EU har en straffe­toll mot Ki­na som skal fa­vo­ri­se­re syk­kel­pro­duk­sjon in­nen EU, men det­te om­fat­ter ikke elsyk­kel.

ARKIVFOTO: KJETIL REITE

Man­ge Eu-bor­ge­re gjør som Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re og vel­ger elsyk­kel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.