fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

74 år

Si­gurd Bjørns­hei, Lil­le­sand. Vår kjæ­re, flot­te beste­far og pap­pa Si­gurd Bjørns­hei fyl­ler år idag 22. juni :-) Du er så god på alle må­ter :-) Vi er utro­lig glad i deg! Ha en fan­tas­tisk dag! Lo­ve Nel­ly, Wil­liam og Cin­dy.

4 år

End­re Sted­jan, Aud­ne­dal. Vi vil gra­tu­le­re vår kjæ­re End­re Sted­jan som ble 4 år den 20. juni. Hå­per at du had­de en fin dag og vi gle­der oss til å fei­re deg på søn­dag. Hil­sen mom­mo og bep­pi, tan­ter, onk­ler, ku­si­ne og fet­te­re.

12 år

Pe­der Bøg­waldStor­sve­en, Kristiansand. Vi vil gra­tu­le­re vår gode og snil­le Pe­der med 12-års­da­gen den 22. juni. Hå­per du får en fin burs­dags­fei­ring med gut­te­ne! Klem fra Ja­kob, Katin­ka, mam­ma, pap­pa, mom­mo og beste­far.

2 år

Hen­ny Wie, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 2-års­da­gen til den­ne her­li­ge god­jen­ta. Vi er så glad i deg! Hil­se­ner fra beste­for­eld­re og res­ten av fa­mi­li­en.

10 år

Ida Bø Søn­der­gaard, Kristiansand. Hipp hur­ra for vår snil­le, fine og spre­ke Ida! Vi øns­ker deg en fin fei­ring både med ven­ner og fa­mi­lie. God klem fra mam­ma, pap­pa og Ma­ri.

2 år

Mat­heo Nor­man Sju­støl, Kristiansand. Hipp hur­ra for vår kjæ­re gode sol­strå­le Mat­heo som fyl­ler 2 år 22.06! Stas å ha dob­bel­fei­ring med fet­ter Leo som fyl­ler 6 år sam­me dag. Store­bror Mar­kus, mam­ma og pap­pa er kjem­pe gla­de i deg!

8 år

Eli­za Wiksaas Da­kaj, Kristiansand. Vår rau­se og var­me go'jen­te Eli­za fyl­ler 8 år idag. Vi er su­per­stol­te og glad i deg. Hil­sen mam­ma, pap­pa, Alexander og co.

2 år

Hen­ny Wie, Kristiansand.

Hipp hur­ra for Hen­ny, som fyl­ler 2 år i dag tors­dag 22. juni. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage Bispe­gra.

7 år

Ve­ro­ni­ka Ny­ha­ven Jukle­rød, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 7-års­da­gen til den bes­te vi vet! Du er ei fan­tas­tisk god jen­te med et stort hjer­te! Vi er kjem­pe glad i deg, alle sam­men. Klem fra mam­ma og pap­pa.

1 år

Ama­lie Sted­jan, Hæge­bo­stad.

Vi vil gra­tu­le­re så mye med da­gen til Ama­lie Sted­jan som fyl­ler 1 år den 22. juni. Hå­per du får en fin dag og at Olai får fei­ra deg. Hil­sen fra mom­mo, bep­pi, tan­ter, onk­ler, ku­si­ne og fet­te­re.

7 år

Mar­kus Rike Grei­bes­land, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer så mye med 7-års­da­gen, 22. juni 2017, til fot­ball­gut­ten vår Mar­kus! Mam­ma, pap­pa, Sa­ra og Nora er vel­dig glad i deg.

6 år

Ama­lie Gab­ri­el­sen, Kristiansand. Hipp hipp hur­ra for skole­jen­ta vår Ama­lie som fyl­ler 6 år idag.gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen din.du er vår kule,snil­le,søte tøf­fe prin­ses­se.vi dig­ger deg. Klem fra mam­ma,knut Arne og store­bror Kas­per.

5 år

Li­nus Flo Gaus­dal, Søg­ne. Ku­les­te Li­nus blir 5 år i dag. Da­gen fei­res med kom­pi­ser og fot­ball­burs­dag. Du er en mor­som, ak­tiv og god gutt. Vi er så glad i deg! Klem To­mine, So­fie, mam­ma og pap­pa!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.