10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. JUNI 2007

●● De gode torvna­bo­ene Tor­mod Ol­sen og Fatha Sha­hata er i perle­hu­mør etter at det i går ble gitt klar­sig­nal for byg­ging av grønn­sak­hall på Ned­re Torv. – Ser vi ut som et ek­te­par nå, ler torv­hand­ler Fatha Sha­hata idet han halv­veis om­fav­ner sin gode kol­le­ga Tor­mod Ol­sen. Lat­te­ren ble ser­vert i takt med jord­bæ­re­ne på Ned­re Torv i går etter­mid­dag. Ikke rart, si­den by­ut­vik­lings­sty­ret i går be­stem­te at det skal byg­ges en grønn­sak­hall i glass med plass til fem torv­hand­le­re på Ned­re Torv. Ved­ta­ket kan være av­gjø­ren­de for torv­hand­ler­nes frem­tid. – Med et slikt bygg kan vi sel­ge va­re­ne om det reg­ner el­ler snør. Det kom­mer til å trek­ke fle­re folk til byen og Tor­vet, sier Ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.