25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. JUNI 1992

●● Anc-le­de­ren Nel­son Man­de­la av­lys­te søn­dag alle for­hand­lin­ger med den sør-afri­kans­ke re­gje­rin­gen inn­til vi­de­re på grunn av mas­sa­kren uten­for Jo­hann­es­burg ons­dag. For­hand­lings-pro­ses­sen lig­ger full­sten­dig i grus, ut­tal­te Man­de­la på et folke­møte etter at 29 svar­te ble slak­tet ned for fote av med­lem­mer av zulu-par­ti­et Ink­hata. ANC hev­der at myr­de­ri­ene fore­gikk med po­li­ti­ets hjelp. – Jeg kan ikke len­ger for­kla­re våre folk hvor­for vi fø­rer for­hand­lin­ger med en re­gje­ring som myr­der vårt folk. Det­te er de har­des­te or­de­ne Man­de­la noen­sin­ne har brukt i den sta­dig ster­ke­re kon­flik­ten med de Klerk, som i sin tid løs­lot ham fra feng­se­let og der­et­ter be­gyn­te å for­hand­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.