50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. JUNI 1967

●● «Det hvi­te hus», Han­dels­stands­for­enin­gens og Bør­sens nye bygg i Brygge­bak­ken i Kristiansand, blir of­fi­si­elt åp­net i dag. Det er blitt en prakt­full byg­ning til 6 mil­lio­ner kro­ner, med en im­po­ne­ren­de fa­sa­de ut mot Ves­ter­hav­nen og Europa­kai­en. På den do­mi­ne­ren­de tom­ten og i et kvar­tal som fore­lø­pig ve­sent­lig be­står av eld­re be­byg­gel­se, frem­står Han­de­lens Hus som et mo­nu­men­tal­bygg. Som en del av det mo­der­ne Kris­tian­sands an­sikt mot vest har byen fått en an­sikts­løft­ning som vil høy­ne det syns­inn­trykk, ikke minst in­nen- og uten­lands­ke tu­ris­ter med båt, vil få, ved sitt førs­te møte med Kristiansand. I kveld er det of­fi­si­ell åp­ning med 700 inn­bud­te gjes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.