Bryl­lups­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Turid og Gun­nar An­der­sen, Kristiansand. Vi gra­tu­le­rer mam­ma og pap­pa med Dia­mant­bryl­lup. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen i sam­men med dere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.