Tr­av­tre­ner Sou­loy ute­stengt i 15 år

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Den frans­ke trav­tre­ne­ren Fab­rice Sou­loy ute­sten­ges i 15 år for do­ping­til­fel­le­ne på Bjer­ke og Sol­val­la i fjor. Det opp­ly­ser Det Nors­ke Trav­sel­skap (DNT) i en presse­mel­ding.

Det er doms­ko­mi­te­en i DNT som har fun­net Sou­loy skyl­dig i for­sett­lig over­tre­del­se av do­ping­reg­le­men­tet etter at hes­te­ne Your High­ness, UN Mec d’her­ip­re, Lio­nel og Ti­mo­ne Ek tes­tet po­si­tivt for ko­bolt i do­ping­prø­ver som ble tatt i for­bin­del­se med Oslo Grand Prix på Bjer­ke trav­bane 12. juni i fjor.

Dom­men om­fat­ter også en positiv do­ping­prø­ve for UN Mec d’her­ip­re un­der Elit­lop­pet på Sol­val­la i Stock­holm to uker tid­li­ge­re.

Ute­luk­kel­sen in­ne­bæ­rer at Sou­loy ver­ken kan ha li­sens som tr­av­tre­ner, del­ta i trav­løp el­ler opp­hol­de seg på an­legg som er eid el­ler fi­nan­siert av DNT.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.