Bir­ger har syk­let Bir­ke­nes­run­den i 40 år

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL GUN­DER­SEN, for syk­kel­grup­pa i Birkenes IL

Bir­ger Sør­gaard ble gjort stas på etter hel­gas tra­di­sjons­rike syk­kel­ritt.

I år, som i fjor.. og så vi­de­re, ble det fel­les pre­mie­ut­de­ling for «run­de år».

40 år: Bir­ger Sør­gaard, Aren­dal CC

30 år: Jan Eikeland, Per Try AS

25 år: Øy­vind Jo­han­n­es Lie, Lil­le­sand Padle­klubb

15 år: Inge­borg Næs, Blind­leia CK; Half­dan Realf­sen, Blind­leia CK

10 år: Jens Kris­ti­an An­der­sen, Kris­tian­sands CK; Ei­ler Horn, Kris­tian­sands CK; Kurt-richard Bjelland, Bjel­lands Fiske­bol­ler; Tom Lø­land, Team Sko­me­dal; Ja­cob Spille­kom, Team Sko­me­dal; Mag­ne Aar­tun, Team «Martha i Far­ta»

For bare en uke si­den så det ikke helt bra ut med tan­ke på an­tall del­ta­ke­re, men med de sis­te da­gers slutt­spurt, ble det li­ke­vel et greit an­tall på i un­der­kant av 200 ryt­te­re. De fles­te av dis­se tur-pul­je­ne.

Det ble dess­ver­re noen velt un­der rit­tet, både ved Myk­land, hvor fle­re ryt­te­re gikk i bak­ken, og like før mål (pul­je 1). Hel­dig­vis in­gen som ble al­vor­lig ska­det.

Vin­ner av rit­tet ble vin­ne­ren av spur­ten i førs­te pul­je, Bre­de Høy­gilt, som syk­ler for Gjer­stad IL. Ti­den ble 2.13.34. Han kom inn i et stort felt på 47 menn og 1 da­me. Si­ren Brei­da­len Wulff fra Kris­tian­sands CK ble også i år vin­ner av dame­klas­sen.

FOTO: PÅL GUN­DER­SEN

40-års­ju­bi­lan­ten: Bir­ger Sør­gaard, Aren­dal CC.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.