Kok-trio klar for VM

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAN BLANDKJENN, for KOK

Da­vid Run­de, Ma­ri­an­ne An­der­sen og Mor­ten Jørgensen fra Kristiansand Ori­en­te­rings­klubb er tatt ut til VM i ori­en­te­ring i som­mer.

I se­nior­mes­ter­ska­pet som går i Est­land 30. juni -7. juli er Ma­ri­an­ne An­der­sen tatt ut på det nors­ke lands­la­get for å løpe mel­lom­dis­tan­sen og sta­fet­ten.

Klub­bens 22-åring Mor­ten Jørgensen er tatt ut for å re­pre­sen­te­re USA i sam­me mes­ter­skap.

Den lø­pe­ren det er na­tur­lig å for­ven­te best re­sul­ta­ter fra er Ma­ri­an­ne An­der­sen. Med en gull-, åtte sølv- og fire bronse­me­dal­jer fra tid­li­ge­re VM blir det spen­nen­de å se hva 37-årin­gen kan pres­te­re i år.

Mor­ten Jørgensen lø­per sprin­ten, sprint­sta­fett og mel­lom­dis­tan­sen un­der VM. Mor­ten løp også for USA un­der ju- nior-vm på Rau­land i 2015.

I VM for junior, som går i Fin­land 9.-16. juli, har Da­vid Run­de fra KOK også kva­li­fi­sert seg for å løpe for USA. Den lo­ven­de 16-årin­gen fra Kristiansand grei­de å kva­li­fi­se­re seg i kon­kur­ran­se med 1720 år gam­le lø­pe­re fra USA. En sterk pre­sta­sjon, og spen­nen­de å se hva han kan pres­te­re i kon­kur­ran­se med ver­dens bes­te junio­rer.

I til­legg er Se­bas­ti­an Da­land førs­te re­ser­ve til EM for junior (EYOK) som går i Slo­va­kia 30. juni- 2. juli.

Kok-lø­per­ne Ma­ri­an­ne An­der­sen og Mor­ten Jørgensen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.