Nå nær­mer det seg.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - KJETIL NYGAARD

Jeg har gle­det meg i et år. Den ul­ti­mate fe­rien er rett rundt hjør­net. Vi har vært på sy­dens­tren­der og cruise­fe­rie. Men nå får jeg en­de­lig opp­fylt min drøm. Vi star­ter med en li­ten svipp­tur på 220 mil, så er vi der: Kir­ke­nes! Der­et­ter skal det far­tes sør­over. Med cam­ping­vogn hen­gen­de bak bi­len, stop­per vi akku­rat der vi vil. To­tal fri­het. Ka­ra­sjok, Nord­kapp, Sen­ja, Lo­fo­ten, Salt­strau­men og kyst­riks­vei­en er noen av per­le­ne som ven­ter på oss. Nor­ge er så vak­kert – hva skal man til Do­nald å gjø­re? God som­mer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.