Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Regn el­ler sol el­ler beg­ge de­ler?

● Sankt­hans. Det er kvel­den for bål og båt. Men hol­der væ­ret? I fjor ble det fuk­tig for To­re Løv­land på Tan­gen. Sjekk sis­te vær­rap­port på fvn.no.

Fel­les­nemn­da på Råd­hu­set

● I råd­hu­set i Kris­tian­sand er det dek­ket til førs­te møte i fel­les­nemn­da for Nye Kris­tian­sand. Mø­tet star­ter klok­ka 11. Vi sjek­ker hva som dis­ku­te­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.