Ret­tel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● I re­por­ta­sjen om Inge­bjørg God­ske­sens sis­te dag på Stor­tin­get i pa­pir­avi­sen i går, kom vi i ska­de for å skri­ve at Høy­res Svein Har­berg og In­gunn Foss stem­te for å fra­ta God­ske­sen ver­vet i Nor­disk Råd da Stor­tin­get be­hand­let sa­ken natt til tirs­dag. Det kor­rek­te er at Foss stem­te slik, men Svein Har­berg var ikke i sa­len på det tids­punk­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.