Narko­dømt nord­mann løs­latt i Bo­li­via

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En norsk-bo­li­vi­ansk mann som ble fengs­let i Bo­li­via for for­søk på ko­kain­smug­ling i 2008 er løs­latt mot kau­sjon.

Man­nen var den sis­te som satt fengs­let i den så­kal­te Bo­li­via-sa­ken der Madelei­ne Rod­ri­guez, Sti­na Brende­mo Ha­gen og en tred­je norsk kvin­ne ble på­gre­pet på fly­plas­sen i Cocha­ba­m­ba i Bo­li­via med 22,4 kilo ko­kain i ba­ga­sjen.

Man­nen ble man­dag løs­latt mot melde­plikt og kau­sjon på mel­lom 80.000 og 100.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.