Nor­ges størs­te gull­klump

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Ar­ne Se­vald­sen har gravd etter gull i elva Gis­na i SørTrøn­de­lag i fe­rie­ne i tre år. Den­ne uka fant han en klump på 19,56 gram, noe som er ny nor­ges­re­kord. Iføl­ge NRK har Se­vald­sen fått bud på fle­re ti­talls tu­sen kro­ner, men han kom­mer ikke til å sel­ge til pri­va­te. – Da må det i så fall bli til et mu­se­um, slik at jeg kan stik­ke inn­om og se på klum­pen, sier Se­vald­sen. Om­smel­tet vil gul­let være verdt hundre­lap­per, men en slik unik, ube­hand­let gull­klump er etter­trak­tet av sam­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.