Kø på E 39 fra Søg­ne – igjen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Tors­dag mor­gen sto tra­fik­ken igjen fra Søg­ne mot Kris­tian­sand.

– Det skal visst være noe as­falt­ar­beid i Far­vanns­bak­ken som har på­gått i natt og som har blitt for­sin­ket, sier ope­ra­sjons­le­der Kjell Ive­land i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Klok­ka 07.30 strakk køen seg rundt fem kilo­me­ter øst­over fra Søg­ne og mot Kris­tian­sand. Klok­ka 08.20 var køen i ferd med å løse seg opp.

Iføl­ge Sta­tens veg­ve­sen skal det as­fal­te­res ved Mjå­vann in­du­s­tri­om­rå­de fra 20. juni til 23. juni. Ar­bei­det skal etter pla­nen gjen­nom­fø­res fra klok­ka 22 om kvel­den til 06.00 nes­te mor­gen.

Vei­ve­se­net har meldt at has­tig­he­ten er satt ned til 50 km/t i den­ne pe­rio­den.

FOTO: NILS BERNT RINDE

Her sto køen på Mo­nan i Søg­ne og øst­over.

FOTO: AUD BORØ

Her sto tra­fik­ken i rund­kjø­rin­ga på Brenn­åsen klok­ka 06.50 tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.