Ak­sjo­ner­te etter kniv­ty­ve­ri

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE, MA­RIE N. KALVEHAGEN OG ERLEND OLSBU

Et kniv­ty­ve­ri på Sør­lands­sen­te­ret ut­løs­te en stør­re po­liti­ak­sjon ons­dag kveld. Natt til tors­dag ble en mis­tenkt på­gre­pet.

Den 33 år gam­le man­nen ble på­gre­pet i Kris­tian­sand sen­trum klok­ka 00.30. Po­li­ti­et had­de da lett etter ham i drøye fire ti­mer.

– Han sit­ter nå i ar­rest, sier ope- ra­sjons­le­der Kjell Ive­land i Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.

33-årin­gen er en kjen­ning av po­li­ti­et og dom­felt for bå­de vin­nings­og volds­for­bry­tel­ser, iføl­ge Ive­land. – Hvor­for en så­pass stor ak­sjon? – Det hand­ler om hva han stjal og kjenn­ska­pen vi har til per­sonen, sier Ive­land, som ikke vet om kni­ve­ne er kom­met til ret­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.