Fo­to­gra­fisk blink­skudd

Faedrelandsvennen - - FREDAG - VEGARD DAMSGAARD JOURNALIST vegard.damsgaard@fvn.no

Per Her­lof­sen kan en­de­lig løs­ne strop­pen fra åket på kran­bi­len i Fidje­ki­len. Lil­le Si­men er sjø­satt, sjekte­se­son­gen uof­fi­si­elt åp­net, og væ­ret dan­net den per­fek­te ram­me for høy­ti­de­lig­he­ten. Her­lof­sen er med­lem av sjekte­klub­ben «YRESOKK» (Yt­re Rande­sund En Sy­lin­der Og Kaffe­dok­tor Klubb), og var ald­ri i tvil om at 18,5-fo­te­ren skul­le hol­de vann. Han bru­ker nem­lig et gam­melt triks: Me­lan­ge mar­ga­rin i sprek­ke­ne sør­ger for å sten­ge van­net ute.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.