FREDAGSKOMMENTAR

Faedrelandsvennen - - MENING -

JON P. KNUD­SEN

Jon P. Knud­sen (f. 1956) bor i Lil­le­sand og ar­bei­der som første­ama­nu­en­sis ved Insti­tutt for ar­beids­liv og in­no­va­sjon ved UIA. Han har dok­tor­grad i sam­funns­ge­o­gra­fi fra Lunds uni­ver­si­tet og har tid­li­ge­re bl.a. vært po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen, selv­sten­dig næ­rings-dri­ven­de og de­kan ved UIA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.