10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23, JUNI 2007

●● Ikea har be­stemt seg for å etab­le­re seg i Sør­lands­par­ken Øst. Det går mot åp­ning i 2010. Tid­li­ge­re har Ikea sagt nei til tomt i Aren­dal kom­mu­ne. – Ikea sier nå at de øns­ker å byg­ge så raskt som mu­lig. Rea­lis­tisk vil de kun­ne åpne i 2010, sier ad­mi­ni­stre­ren ren­de di­rek­tør­tom Chr Bre­de­sen i Kris­tian­sand Næ­rings­sel­skap (KNAS) og Sør­lands­par­ken Øst AS. Fre­dag kom ened­lig av­gjø­rel­sen man­ge har ven­tet p på len­ge, og som ryk­ket nær­me­re i går d da Aren­dal inn­så at to­get var gått. Mø­be bel­gi­gan­ten og handle­ma­ski­nen ikea etab­ler ble­rer seg i den nye Sør­lands­par­ken Øst, like i in­nen­for rund­kjø­rin­gen som kom­mer øst fo for Trav­par­ken på den nye E18-tra­se­en. Det bet be­tyr at Ikea hav­ner i Lil­le­sand kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.