Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Te­re­sie Loui­se Tveit, ØY/ÅPOS, døde 15. juni. Grav­ferd fra Åm­li kyr­kje fre­dag 23. juni.

Rolf Kon­rad An­der­sen, Gress­vik, døde 15. juni. Be­gra­ves fra Gress­vik kir­ke fre­dag 23. juni.

Wal­dis Char­lot­te An­der­sen, Fry­dent­opp 17. juni. Be­gra­ves fra Bar­bu kir­ke fre­dag 23. juni.

Nor­man Gun­der­sen, Aren­dal, døde 18. juni. Be­gra­ves fra Flos­ta kir­ke fre­dag 23. juni.

Jens Se­ve­rin Fodne­støl, SSK/ Flekkefjord, døde 19. juni, 83 år gam­mel. Be­gra­vel­se fra Sunds­lia ka­pell fre­dag 23. juni.

Gun­nar Hoaas, Ri­sør, døde 16. juni. Be­gra­ves fra Ri­sør ka­pell fre­dag 23. juni.

Wen­che Skjøn­berg Rønning,

Lyng­dal bo- og om­sorgs­sen­ter, døde 17. juni 71, år gam­mel. Be­gra­ves fra Lyng­dal ka­pell fre­dag 23. juni.

Leif Hen­ning Kjeld­sen, SSF/SI­RA, døde 17. juni. Grav­ferd fra Bak­ke kir­ke fre­dag 23. juni.

Tom Ar­ne Ho­ve, Kongs­vin­ger/ Ske­imo, døde 15. juni, 55 år gam­mel. Be­gra­vel­se fra Van­se kir­ke fre­dag 23. juni.

Eva Tor­bjørg Tellef­sen, Ny­sko­gen/myra, døde 16. juni. Bi­set­tes fra Aren­dal ka­pell tirs­dag 27. juni.

Knut Ei­lert Lar­sen, Ssk/ras­våg, døde 16. juni. Grav­ferd fra Hid­ra kir­ke tirs­dag 27. juni.

Sigrid Paus, Lyng­dal bo og ser­vice­sen­ter, døde 18. juni, 83 år gam­mel. Be­gra­ves fra Lyng­dal Mi­sjons­kir­ke tirs­dag 27. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.