Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken film­mu­si­kal hand­ler om mor­ders­ke­ne Rox­ie Hart og Vel­ma Kel­ly?

2. Hvil­ket ord bru­ker dans­ke­ne om ”lands­lag”?

3. Hvil­ken av­død skue­spil­ler sang selv «She’s Like the Wind» på sound­track­et til den gam­le fil­men ”Dir­ty Dan­cing”?

4. I hvil­ket land er Ko­mi en re­pub­likk?

5. Hvil­ken tegne­se­rie het Pean­uts på ori­gi­nal­språ­ket?

6. Hva he­ter avi­sa som ut­gis i Har­stad i Troms?

7. Hva slags kon­kur­ran­se den 540 km lan­ge «Styrke­prø­ven»?

8. Hva må­ler man i can­de­la?

9. Hva he­ter ho­ved­sta­den på Ba­ha­mas?

10. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 79 og for­kor­tes Au?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.