Sand­hånd­ball­kvin­ne­ne fort­satt ube­sei­ret

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Nor­ges kvinne­lag har ennå til gode å tape i EM i sand­hånd­ball. Hel­las ble tors­dag slått 2-0 i den førs­te kam­pen i ho­ved­run­den.

De nors­ke kvin­ne­ne vant med sett­sif­re­ne 18-15 og 15-10. Katin­ka B. Halt­vik ble norsk topp­sco­rer med 14 po­eng. I den sis­te kam­pen i det inn­le­den­de gruppe­spil­let tid­li­ge­re på da­gen ble Po­len slått 2-0, og med fire stra­ke sei­rer gikk Nor­ge til ho­ved­run­dens grup­pe 1 med to po­eng i ba­ga­sjen, i lik­het med Hel­las og Ne­der­land. De nors­ke jen­te­ne treng­te kun to sett på å ta seg av det pols­ke la­get i so­len i Zagreb. Set­te­ne ble vun­net 24-17 og 22-16. Ma­ren Aar­dahl ble norsk topp­sco­rer med 16 po­eng.

Nor­ge mø­ter Ita­lia se­ne­re tors­dag. Fre­dag ven­ter kam­per mot Un­garn og Ne­der­land, før cup­spil­let star­ter med kvart­fi­na­ler lør­dag. De fire bes­te i hver ho­ved­runde­grup­pe kom­mer dit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.