Bo­hi­nen set­ter strek over Keb­bie

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Sandefjord vil av­slut­te kon­trak­ten til El­liot Keb­bie (22) 1. juli, skri­ver Sande­fjords Blad.

Iføl­ge Sandefjord-tre­ner Lars Bo­hi­nen fore­lig­ger det en av­ta­le som gir beg­ge par­ter mu­lig­het til å ter­mi­ne­re av­ta­len nå.

– Bå­de klub­ben og El­liot har hatt en op­sjon, der vi var eni­ge om å snak­ke sam­men i slut­ten av mai el­ler be­gyn­nel­sen av juni. Vi har kom­met til den be­slut­nin­gen at vi vel­ger å bru­ke vår op­sjon og ikke tar med El­liot vi­de­re, sier Bo­hi­nen til Sande­fjords Blad.

Keb­bie har bare spilt tre kam­per fra start i Elite­se­ri­en den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.