Midt­som­mer?

Faedrelandsvennen - - FREDAG - GRO SELAND

I dag er det midt­som­mer. Årets lengs­te dag. I kveld går sola ned klok­ka 22.36, iføl­ge ver­densve­ven. Men det er noe som ikke stem­mer helt. For selv om det er årets lengs­te dag og alt­så midt på som­mer­en, så har fe­rien snaut be­gynt. Vil­le det ikke vært lo­gisk å ten­ke seg at som­mer­fe­rien, og som­mer­en, strakk seg like langt foran og bak midt­som­mer? Jeg und­res hvor­for det ikke er sånn. Har det noe å gjø­re med at var­men kom­mer i etter­kant? At det er først når sola har var­met opp jor­da len­ge at det blir or­dent­lig varmt? Ak­ku­rat som det ikke er var­mest klok­ka 12, men på etter­mid­da­gen? No­en få gan­ger kun­ne det være fris­ten­de å være me­teoro­log. God midt­som­mer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.