Bil kjør­te ut­for på E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Det opp­sto lan­ge køer på E 39 etter at en bil med to per­soner kjør­te av E 39 i Lyngdal og vel­tet.

Bi­len kjør­te ut­for på E 39 i Op­te­dal. Po­li­ti­et fikk mel­ding om ulyk­ken klok­ken 13.12. – Det skal ikke være per­son­ska­der. De to er ute av bi­len og er oppe­gå­en­de, meld­te ope­ra­sjons­sen­tra­len i Ag­der po­li- ti­dis­trikt kort tid etter.

Bi­len ble lig­gen­de uten­for vei­ba­nen, og iføl­ge po­li­ti­et ble tra­fik­ken di­ri­gert for­bi ste­det. Veg­tra­fikk­sen­tra­len ble også vars­let om ulyk­ken, og bann­ve­se­net var også på ste­det.

En tip­ser for­tal­te Fædre­lands­ven­nen at han satt i kø i nær­me­re en halv time for å kom­me for­bi ulyk­kes­ste­det. Po­li­ti­et di­ri­ger­te bi­len for­bi ulyk­kes­ste­det en pe­rio­de.

FOTO: 03811-TIP­SER

Po­li­ti og brann­ve­sen på ulyk­kes­ste­det i går. Tra­fik­ken ble di­ri­gert for­bi, men det var lan­ge køer på E 39 i beg­ge ret­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.