Siem Pilot får nye opp­drag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Etter nes­ten to år i Mid­del­ha­vet skal Siem Pilot ope­re­re i langt kjø­li­ge­re far­vann.

Ett av de nye opp­dra­ge­ne er å sle­pe is­fjell i Ca­na­da. Si­den mai har det opp­rin­ne­li­ge off­shore for­sy­nings­ski­pet lig­get ved verf­tet Simek i Flekkefjord, der det opp­gra­de­res og rus­tes for nye opp­drag. Sam­men med red­nings­skøy­ta Pe­ter Hen­ry von Koss red­det Siem Pilot over 60.000 flykt­nin­ger fra Mid­del­ha­vet. men nå skal ski­pet over i kjø­li­ge­re far­vann, skri­ver Sys­la. Far­tøy­et skal bru­kes til tau­ing av is­fjell, stand by-red­nings­ope­ra­sjo­ner og som for­sy­nings­far­tøy for olje­rig­ger uten­for kys­ten av New­found­land. Ski­pet set­ter kur­sen mot den ca­na­dis­ke kys­ten i lø­pet av juli må­ned.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.