FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Pink Par­ty

● Er en år­lig som­mer­fest ret­tet mot barn og ung­dom­mer på Sør­lands­sen­te­ret, som i år bra­ker løs 24. juni.

● Årets ar­tis­ter: Isac El­liot, The Main Le­vel, Ylva, Ginob­less, Je­sus Lo­ves Electro, SOFA, og break­dan­ce­grup­pa King­wings Crew.

● I fjor, da Mar­cus & Mar­ti­nus var trekk­plas­te­ret, kom det 17.000 til­skue­re.

Ylva Olai­sen

● Er en 17 år gam­mel ar­tist fra Vågs­bygd.

● Ble kjent da hun kom på andre­plass i ta­lent­pro­gram­met «The Stream» i 2016, noe som skaf­fet hen­ne plate­kon­trakt med Uni­ver­sal Mu­sic.

● Har tid­li­ge­re gitt ut lå­te­ne «He­ar You Sing», «Her» og al­bu­met «Ylva».

● Hun er ak­tu­ell med som­mer­sin­ge­len «Get With Me».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.