DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

St­an­ley Wa­ren, Man­dal Syke­hjem, døde 20. juni, 84 år gam­mel. Be­gra­ves fra Man­dal ka­pell tirs­dag 27. juni.

Mo­na He­le­ne Rå­na, Lon­gum, døde 21. juni. Be­gra­ves fra Stok­ke kir­ke til Helle­heia grav­lund tirs­dag 27. juni.

Sig­ny Høks­ås Wig­gen, Man­dal, døde 19. juni, Grav­leg­ges fra Man­dal ka­pell tors­dag 29. juni.

Eve­lyn Waarum, Grim­stad, døde 16. juni. Bi­set­tes i Grim­stad ka­pell tors­dag 29. juni.

Tom Flåta Even­sen, SSF/FARsund, døde 19. juni. Be­gra­ves fra Frel­se­rens kir­ke fre­dag 30. juni.

Stein Ol­sen, Salt­rød, døde 17. juni. Urne­se­re­mo­ni­en vil fore­gå på et se­ne­re tids­punkt i

Sarps­borg.

Aud Son­ja Rei­er­sen, døde 13. juni. Grav­fer­den fin­ner sted i still­het med den nær­mes­te fa­mi­lie.

Kjell Mag­nar Skogvang, Gjer­stad, døde 15. juli. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Borg­ny Ha­ge­land, Man­dal, døde 14. juni, 87 år gam­mel. Be­gra­ves har fun­net sted.

Aud Ragn­hild Høye­sen, Flos­ta, døde 19. juni. Bi­set­tel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Toralf Ta­rald­sen, Fevik­tun, døde 19. juni. Be­gra­vel­se vil fin­ne sted i still­het.

Bjørn Erik Mindre­bø, Rore­san­den, døde 19. juni. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.