25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. JUNI 1992

●● Sankt­hans på Sørlandet 1992 går over i his­to­ri­en som en av de ro­ligs­te og tør­res­te og mest bål­fat­ti­ge. Et kubbe­bål og et te­lys var alt vi fant i Kris­tian­sands­skjær­går­den som had­de med ild å gjø­re. Fra po­li­ti­et langs he hele kys­ten mel­des det om en på­fal­len­de ro­lig kveld. Kubbe­bå­let fant vi på skjæ­ret «Salt og pep­per». Seks jub­len­de ung­dom­mer sto bak. Få hund­re me­ter unna, på Dvergs­nestan­gen fei­ret mer enn 2000 midt­som­mer­nat­ten med te­lys som enes­te flam­men­de sym­bol. Midt­som­mer­fes­ten på Dvergs­nestan­gen har i man­ge år vært blant de al­ler størs­te i dis­trik­tet. Men vak­ker kveld til tross, i går var det færre enn van­lig. Kan hen­de gjord de mang­len­de bål ut­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.