Per In­ge Eide er 70 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Sogne­prest em. Per In­ge Eide, Ut­sikts­vei­en 5, 4844 Aren­dal fyl­ler 70 år 24. juni.

Per In­ge Eide har vært sogne­prest i Bar­bu i Aren­dal og se­nior­prest i Aren­dal og Aust-nede­nes pros­ti­er.

Ju­bi­lan­ten er født i Åle­sund. Tid­li­ge­re har han blant an­net vært re­si­de­ren­de ka­pel­lan i Glop­pen, Nord­fjord og sogne­prest i Os­ter­øy, Nord­land. Han har godkjent spe­sial­kom­pe­tan­se for me­nig­hets­pres­ter 2003. Per In­ge Eide har hatt en rek­ke styre­verv i uli­ke kris­te­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, råd og ut­valg og i kom­mu­na­le råd og ut­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.