QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva er plas­ma, i men­neske­krop­pen?

2. Hva he­ter øya som Tokyo lig­ger på?

3. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 34 og for­kor­tes Se?

4. Hvil­ken ita­li­ensk des­sert har et navn som be­tyr kokt flø­te?

5. Hvor man­ge er en skokk?

6. Blir ken­guru­barn født i mo­rens pung?

7. Hvil­ken norsk lang­renns- og ori­en­te­rings­lø­per druk­net i Nord­mar­ka i de­sem­ber 2006?

8. Hva het Ro­mas førs­te kei­ser?

9. Hva men­te det bri­tis­ke rocke­ban­det The Tre­me­loes at ”si­len­ce” var, i 1967?

10. Hva he­ter stor­fugl­han­nen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.