Byen.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - SVEIN VERSLAND

Det er noe med byen, sen­trum, Kvad­ra­tu­ren. Jeg er­klæ­rer meg her­ved som ur­ba­nist. Og det kan jo sy­nes noe rart, si­den jeg kom­mer fra lands­byg­da langt oppi Kvi­nes­dal og har bodd på lan­det i Vågs­bygd i noen ti­år helt til nå i vår. Jeg har nok gått med en by­dig­ger i ma­gen len­ge. For jeg dig­ger bare å job­be i byen og bo i byen. Det er noe med nær­he­ten til det som skjer. Å ta del i det som skjer, blir let­te­re når man bor nært det. Der­for er mitt som­mer­for­sett å være i by­bil­det og ta del i ak­ti­vi­te­ter, kon­ser­ter og gøye ting i som­mer­byen fram­for noen – Kristiansand. Ha en fin dag, både her og der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.