FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ei­en­doms­skatt

● Det var i fjor fire nye nors­ke kom­mu­ner som inn­før­te ei­en­doms­skatt, mens tre av­vik­let skat­ten.

● An­tall kom­mu­ner med ei­en­doms­skatt bare på verk og bruk er re­du­sert over fle­re år og fort­set­ter med en re­duk­sjon på 11 kom­mu­ner fra 2016 til 2017.

● For lan­dets kom­mu­ner sett un­der ett, så er det ei­en­doms­skatteinnek­te­ne fra bo­li­ger som har økt kraf­tigst de sis­te tre åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.