Smørk­ri­se tru­er Euro­pa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Euro­pe­is­ke smør­lag­re er snart tom­me, og på de in­ter­na­sjo­na­le rå­vare­bør­se­ne har smør­pri­sen nes­ten dob­let seg. Men euro­pe­er­ne tak­ker nei til norsk hjelp.

Fransk­men­ne­ne er gre­pet av «smør­pa­nikk», mens Sve­ri­ge kan opp­le­ve hull i smør­hyl­le­ne til høs­ten, skri­ver E24, som si­te­rer dans­ke Jyl­lands-pos­ten på opp­lys­nin­ge­ne om at euro­pe­is­ke smør­lag­re er i ferd med å tøm­mes.

Ti­ne står klar til å hjel­pe, men har fore­lø­pig ikke fått noen hen­ven­del­ser. Den norsk pro­du­sen­ten po­eng­te­rer at pri­sen for norsk smør fort­satt er svært høy i for­hold til gjengs pris i Euro­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.