Har­ry Pot­ter fei­rer 20 år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En av ver­dens mest kjen­te lit­te­rære fi­gu­rer fyl­ler 20 år. 26. juni 1997 ble den førs­te bo­ken om troll­manns­lær­lin­gen Har­ry Pot­ter gitt ut i Stor­bri­tan­nia.

«Har­ry Pot­ter and The Phi­lo­sop­her’s Stone», på norsk «Har­ry Pot­ter og de vi­ses stein», ble star­ten på en av de mest suk- sess­rike bok­se­ri­er ver­den har sett. De sju bø­ke­ne om Har­ry Pot­ter og hans ven­ner og fien­der er over­satt til 79 språk og er solgt i over 450 mil­lio­ner ek­semp­la­rer. Det har gjort for­fat­ter JK Row­ling til en av ver­dens best be­tal­te for­fat­te­re, iføl­ge For­bes.

Bø­ke­ne er blitt film­a­ti­sert i til sam­men åtte fil­mer, og det er også la­get en tea­ter­ver­sjon.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.