Av­fy­rer gummi­ku­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tyr­kisk po­li­ti ak­sjo­ne­rer mot pri­de­pa­ra­den i Istanbul for å hind­re den i å gå av sta­be­len, til tross for at myn­dig­he­te­ne had­de lagt ned for­bud.

Søn­dag had­de mind­re grup­per av Lhb­ti-ak­ti­vis­ter sam­let seg på Tak­sim-plas­sen i Istanbul. Fle­re av ga­te­ne som leder inn til plas­sen, er sper­ret av, og et stort po- li­ti­opp­bud var på plass blant an­net ut­styrt med vann­ka­no­ner og gummi­ku­ler. Dis­se virke­mid­le­ne ble be­nyt­tet umid­del­bart for å bry­te opp pa­ra­den. Rundt 40 gummi­ku­ler ble iføl­ge ny­hets­by­rå­et AFPS jour­na­list på ste­det av­fyrt mot ak­ti­vis­te­ne.

Lør­dag la myn­dig­he­te­ne i Istanbul ned for­bud mot å la pri­de­pa­ra­den gå av sta­be­len, an­gi­ve­lig av sik­ker­hets­grun­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.