Sør­lan­dets Ap-vei­er

Faedrelandsvennen - - MENING -

Takt­skif­tet i sam­ferd­sels­po­li­tik­ken kom med Stol­ten­berg Ii-re­gje­rin­gen, da be­vilg­nin­ge­ne økte med 90 pro­sent.

●● Det top­pet seg med den re­kord­sto­re, na­sjo­na­le trans­port­pla­nen (NTP) fra vår­en 2013. Svært man­ge pro­sjek­ter fikk opp­start da. Sol­vik-ol­sen har de sis­te åre­ne vært de rødgrøn­nes snor­klip­per,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.