fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10 år Ma­ria Sø­vik,

Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 10-års­da­gen den 26. juni, Ma­ria! Vi er vel­dig glad i deg! Stor burs­dags­klem fra mam­ma, pap­pa og store­søs­ter Aman­da.

9 år Hed­da H. Gun­der­sen,

Kristiansand.

Hipp hur­ra for vår snil­le, om­tenk­som­me og fine jen­te som blir 9 år. Vi er vel­dig glad i deg. Gode klem­mer fra bo­nus­mam­ma Ani­ta, pap­pa Ke­tel, store­bror Elias, lille­bror Ari­an og lille­søs­ter Ana Se­lina.

3 år ian Rep­stadKlung­land,

Kristiansand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kristiansand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 3 år man­dag den 26. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

3 år Jør­gen Nord­hel­le,

Kristiansand. Hur­ra for Jør­gen som har burs­dag i dag. Vi vil gra­tu­le­re mas­se med da­gen. Jør­gen er en su­per­du­per flott gutt som vi er vel­dig gla­de i og stol­te av. Hil­sen far­mor, far­far, Mos­by-gjen­gen og tan­te Anet­te

3 år Jør­gen Nord­hel­le,

Kristiansand.

Vår kjæ­re god­gutt, Jør­gen, fyl­ler 3 år i dag! Du er en lu­ring som li­ker å syk­le, spar­ke fot­ball og syn­ge. Vi er glad i deg og øns­ker deg en fin burs­dag! Klem fra Albert, Mar­te, Sel­ma, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.