mini­kryss

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Tit­tel

4. Be­satt

6. Mis­ter

7. Uro

8. Matt

9. Lengde­fork.

10. Elv

12. San­ger LODDRETT

1. Ut­dødd ele­fant

2. Idet

3. Kal­k­stein

4. Vok­ser

5. Strand

11. In­di­um Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Mas­se

4. Men

6. Na

7. Oa

8. Gg

9. Ek

10. Ion

12. Lil­le LODDRETT

1. Man­gel

2. Se

3. Erak­te

4. Magi

5. Noen

11. Ol

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.