Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor man­ge me­ter i se­kun­det blå­ser det når det er or­kan?

2. I hvil­ket fyl­ke kom­mer avi­sa Har­dan­ger Folke­blad ut?

3. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 74, for­kor­tes W og he­ter ”tung­s­ten” på en­gelsk og fransk?

4. Hvil­ken selv­styrt ita­li­ensk re­gion har Cag­lia­ri som ho­ved­stad?

5. I hvil­ket år døde kong Haa­kon VII?

6. Hvil­ken pla­net bru­ker 84,32 juli­ans­ke år på en run­de rundt sola?

7. Hvil­ket land ble uav­hen­gig av Pa­kis­tan 26. mars 1971, etter et tre da­gers blod­bad hvor 50.000 si­vi­le ble drept av hæ­ren?

8. Hvil­ken norsk jern­bane­strek­ning ble en­de­lig åp­net for elek­trisk drift 7. de­sem­ber 1964, 55 år etter åp­nin­gen?

9. Hva er en im­pa­la?

10. Hvem har skre­vet barne­boka ”Ver­das mest for­els­ka par”, som også er dra­ma­ti­sert og blitt tea­ter­styk­ke?

Bels­vik Rune 10. an­ti­lo­pe afri­kansk En 9. Ber­gens­ba­nen 8. Bang­la­desh 7. Ura­nus 6. 1957 I 5. Sar­di­nia 4. Wol­fram 3. Od­da)( Horda­land 2. sm/ 32,6 enn Mer 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.